செல்போனில் சார்ஜ் போடும் போது மின்சாரம் பாய்ந்து வாலிபர் பலி. GPM thalaimurai media

Back to top button